Scroll
01

Hvad gør LEO Locative så god?

Du opbygger selv

 • Vi leverer LEO-robotten og arbejdsstationerne færdigmonterede til dig
 • Du lægger blot kørestriben på gulvet, som du ønsker at transportere dine varer rundt i virksomheden
 • Derefter placeres køremærkerne for at angive arbejdsstationer og kørekommandoer som fx 'stop' eller 'kør langsomt'
 • Arbejdsstationerne placeres på de positioner, du har defineret
 • Til sidst placeres LEO Locative på kørestriben - og du er igang!

Du afprøver dine idéer hurtigt

 • Idéer til procesforbedringer kan nemt testes uden lang planlægning
 • LEO Locative er intuitiv i brug, og der kræves ingen oplæring
 • Processer for brug af LEO Locative kan hurtigt optimeres
 • Du kan straks se, om dine idéer og nye processer fungerer i praksis

Du 'programmerer' selv

 • Alle køreindstillinger 'programmeres' med kodede køremærker på gulvet
 • Køremærkerne angiver fx afhentning og aflevering af kasser med dine varer samt stoppetid, tænd, sluk, advarsel ved tomt batteri osv.
 • Scanneren i den førerløse robot genkender og udfører dine kommandoer
 • LEO Locative kører efter en kørestribe på gulvet - også denne lægger du selv. Kørestriberne fås i flere farver, og du har dermed mulighed for at anlægge forskellige ruter

Ingen IT!

 • LEO Locative er et selvstændigt system, der hverken kræver Wi-Fi eller computer
 • AGV'en styres uden ekstern installering og brug af software - alt er i robotten

Fleksibel, effektiv og hurtig ROI

 • Lave investeringsomkostninger og dermed hurtig ROI
 • Enkel opsætning og hurtig ændring af ruter giver effektive arbejdsgange og optimering af dit omkostningsbudget

Ændringer af processer

 • Da LEO Locatives rute følger en simpel kørestribe på gulvet, kan ruten hurtigt ændres. Det er nødvendigt, hvis du fx får nye varer med nye placeringer, eller hvis du fx har brug for at flytte en produktionsenhed 
 • Ændringer i ruter planlægger, udfører og tester du selv

LEO Locative - så enkelt kan transport af dine varer være!

03

Interessant - også for dig?

LEO Locative forbinder arbejdsstationer. Den transporterer varer fra A til B, samler varer, distribuerer varer eller udfører særlige transporter - uanset om der er tale om intern logistik eller produktionslogistik.
Det førerløse transportsystem er velegnet til brug i alle brancher fx indenfor elektronikproduktion, maskinteknik, medicinalindustrien, e-handel, grossister samt underleverandører til bilindustrien.

Bliv inspireret til LEO Locatives mange anvendelsesområder ...

A-B transporter

 • Ideel når ...

  • du ønsker at forbinde arbejdsstationer og maskiner
  • du vil forbinde arbejdsstationer til lageret
  • to produktionshaller skal knyttes sammen

  Fordelene er:

  • køreruter kan gemmes
  • forebyggelse af maskinstop
  • minimering af lagerplads ved arbejdsstation (fx færre tomme kasser)
  • ergonomisk korrekt arbejdsstilling og færre tunge løft

Indsamling af varer

 • Ideel når ...

  • færdige varer skal afhentes fra arbejdsstationerne
  • allerede kontrollerede returvarer skal behandles
  • tomme kasser på arbejdsstationerne forberedes til videresendelse

  Fordelene er:

  • medarbejderne kan koncentrere sig 100% om deres produktionsopgaver 
  • automatisering af interne transportopgaver
  • lageret kræver mindre plads

Fordeling af varer

 • Ideel når ...

  • arbejdsstationerne konstant forsynes med materiale fra lageret
  • der er flere pluk på lageret
  • returneringer og reparationer skal behandles ved arbejdsstationer og herefter sendes videre i processen

  Fordelene er:

  • automatisering af varelevering
  • gangarealer mellem arbejdsstationer forbliver frie
  • transportprocesser kan defineres og udføres præcist

Kvalitetskontrol (QM) / særtransporter

 • Ideel når ...

  • der skal bringes eller afhentes prøver til laboratorier fx ved kvalitetskontrol
  • specialvarer skal produceres
  • der gentagende gange er brug for værktøj eller tegninger på arbejdsstationerne

  Fordelene er:

  • kapaciteten for kvalitetskontrol øges
  • mindre produktionsmængder kan nemt automatiseres
  • produkrtionsopsætningen effektiviseres og gennemføres hurtigere
04

Fleksibilitet til nye eller ændrede transportopgaver

  • Skaler op eller ned efter behov ved at tilføje eller fjerne transportvogne
  • Nemt at ændre og udvide ruter
  • På- og aflæsningsstationer tilføjes og fjernes nemt
  • Ændringer kan foretages uden ekstern support

Optimering af produktionlinie

 • Afstande mellem maskiner i en produktionslinie får mindre betydning, da LEO Locative overtager transporterne
 • Flytning af maskiner undgås, når produktionsprocesserne ændres
 • Kørestriber kan lægges, så du har lokalt ekstralager som buffer 
 • Gangarealer holdes frie
05

BITO LEO Newsletter