Przewiń

Transporter LEO

Podstawa pojemnika znajduje się na wysokości 850 mm. Żółte zabieraki pojemników wystają na wysokość 920 mm.

Nie. LEO są dostępne tylko w jednej wysokości.

Bezpieczeństwo i nośność stała zainstalowanych komponentów, takich jak silniki i osie, zaprojektowano dla 20 kg obciążenia użytkowego.

LEO jedzie dalej. Utrzymanie wartości granicznych ciężaru jest zadaniem klienta.

0,7 m/s

0,4 m/s

2% wzniesienia / spadku. Aż do tego kąta wzniesienia LEO nie zacznie się toczyć na skośnym podłożu nawet przy całkowitej awarii elektroniki. Poza tym zakresem LEO może się toczyć w sposób niekontrolowany i teoretycznie spowodować obrażenia u ludzi.

5-6% spadku można uzyskać bez uwzględniania bezpośredniego bezpieczeństwa ludzi. W tym celu klient musi przez działania organizacyjne zapewnić, że w obrębie tej rampy nikt nie będzie przebywał na stałe.

LEO w sposób niezawodny rozpoznaje przeszkody i osoby (99,9%), jednak na prostym odcinku i na łukach nie zapewnia na wysokości 70 mm bezpieczeństwa dla ludzi. We wnętrzu łuku sensoryka ma martwy kąt.

10 godz. jazdy ciągłej przy maks. 20 kg po 350 cyklach ładowania. Nowy akumulator wytrzymuje dłużej.

Czas ładowania wynosi 6 godz. do całkowitego naładowania.

Jest to możliwe. Następuje przy tym osłabienie akumulatora. Zauważalny Memory Effekt nie występuje!

Wymiana akumulatorów zajmuje maksymalnie 2 minuty!

Nie, LEO nie wymaga konserwacji!

15 kg

2 połączone szeregowo akumulatory ołowiowe 12 V (napięcie systemowe 24 V)

Stacja przekazania LEO

LEO ma podstawę pojemników na wysokości 850 mm. Oddawanie pojemników znajduje się odpowiednio na wysokości 840 mm, a przejmowanie pojemników – na wysokości 860 mm.

Nie, wysokość nie może być zmieniana.

Przy przejeździe przez stację przyjęcia LEO pobiera pojemnik.

Przy przejeździe przez stację oddania LEO oddaje pojemnik.

Stacja podwójna składa się ze stacji oddania i stacji przyjęcia. LEO najpierw oddaje pojemnik i przejmuje nowy.

Tak, jest ona zasilana przez dołączoną wtyczkę z napięciem sieciowym 230 V.

Od IV kwartału 2018 r. jest to możliwe w standardzie. Starsze stacje muszą być doposażone do tego celu.

Tak, przenośniki buforowe 1,2 m i 2,4 m dla strony przyjęcia i oddania są dostępne jako artykuł standardowy.

Na pojemnik przy dostępie może działać maksymalne ciśnienie dynamiczne wynoszące 40 kg. W standardzie nie ma blokady wybiegu.

Tak, to jest w zasadzie możliwe. Szczegóły należy jednak indywidualnie uzgodnić z klientem.

Ładunek LEO

Wymiary traktora (D x S x W): 600 x 400 x 420 mm

300 × 200 × 50 mm (dł. × szer. × wys.) bez pracy z przenośnikami buforowymi

400 × 200 × 50 mm (dł. × szer. × wys.) w pracy buforowanej

  • Pojemnik
  • Kartony o właściwej jakości
  • Tace
  • Tace stalowe należy szczegółowo sprawdzić, czy miejsce jest zajęte i czy czujnik rozpoznaje tace
  • Nośnik przedmiotów obrabianych perforowany lub tylko ramę należy sprawdzić indywidualnie.

Taśmy znakujące tor dla LEO

Nie, LEO nawiguje tylko według koloru!

Czerwony, niebieski, zielony

Nadaje się do stosowania w środowisku odznaczającym się małym zabrudzeniem i wyłącznie ruchem pieszym.

Nadaje się do stosowania w środowisku odznaczającym się średnim zabrudzeniem i małym ruchem wózków widłowych.

Nadaje się do stosowania w środowisku odznaczającym się dużym zabrudzeniem (ponieważ jest odporna na mycie) i dużym ruchem wózków widłowych

Taśma jest dość droga - 7 euro/m.

Łuki i zwroty należy zakupić jako osobne elementy, dostępne jako standardowe.

W standardzie dostępna jest tylko taśma w kolorze niebieskim.

Tor może być malowany. Lakier powinien być matowy i nie można przekraczać szerokości toru 20 mm.

Na prostych można bezproblemowo pominąć 100 mm. Przy maksymalnej prędkości można pominąć do 300 mm.

Na łukach należy to rozpatrywać bardzo indywidualne. 50 mm można w tym przypadku pominąć bezproblemowo. Z reguły także 100 mm.

Tak

Tylko obszary uszkodzone muszą być zaklejone.

Bezpieczeństwo i systemy bezpieczeństwa LEO

DIN 1525 – Wózki bez operatora i ich układy

Tak! Są spełnione wszystkie istotne punkty normy dotyczące bezpieczeństwa. Poza tym w konstruowanie stacji przekazania włączono BGHW w Mannheim.

Nie. Bezpieczeństwo wynosi 99,9%. Cały system zapewnia bezpieczeństwo.

Siła, jaką transporter LEO wywiera na nieruchomy przedmiot lub osobę przy maksymalnym załadowaniu i prędkości, wynosi <400 N

Tak, bezpieczeństwo jest zapewnione przez unikanie miejsc zgniatania.

Odległość między „zębami” przejmowania ładunku uwzględnia odległości bezpieczeństwa, aby nie dochodziło do zgniecenia dłoni.

Żółte narożniki ochronne na wjeździe LEO kierują dłonie w przestrzeń bezpieczeństwa „zębów” przejmowania ładunku.

Markery LEO

Markery LEO są to kody rozkazów dla transporterów LEO. Są one klejone na podłodze, obok toru LEO.

Zawierają one tak zwane kody QR. Zakodowany numer jest odczytywany przez transporter LEO przy przejeździe przez marker i dekodowany.

Zawarta w nim informacja aktywuje zdarzenie w oprogramowaniu LEO. Może to być: Jedź wolniej.

Kody LEO są powlekane tworzywem sztucznym. Dzięki temu są odporne na ścieranie i nie ulegają zniszczeniu przy czyszczeniu podłóg na mokro.

Markery posiadają bardzo mocną warstwę klejącą 3M. Są one zgodne jakościowo z taśmą toru ultra i dzięki temu są bardzo odporne.

Programowanie z pomocą markerów

LEO otrzymuje wszelkie informacje najpierw przez markery LEO, przez które przejeżdża. Posiadają one kody QR, które mogą być dekodowane przez transporter LEO. Informacja ta aktywuje zdarzenie w oprogramowaniu LEO.

Są to rozkazy lub ustawienia, które mogą być wyzwolone jednym markerem. Przykłady to ustawianie koloru toru, włączenie dźwięku ostrzeżenia, stop.

Są to rozkazy lub nastawy, które są wyzwalane przez dwa kolejne markery (10 cm odległości między markerami). W tym przypadku w pierwszej kolejności zawsze ustalany jest warunek, rozkaz bazowy i następnie akcja lub definiowana jest dokładna wartość. Przykładami są „Czekaj przez czas” + „2 min”: „Jeżeli niezaładowany” + „Jedź w prawo”; „Jeżeli akumulator rozładowany” + „Stop”; „Stacja po prawej” + „ID3” (po prawej od zwrotnicy znajduje się stacja numer 3)

Są to rozkazy lub nastawy, które są wyzwalane przez trzy kolejne markery (10 cm odległości między markerami). Bazują one zawsze na rozkazach podwójnych. Przykładami są: „Jeżeli niezaładowany” + „Czekaj przez czas” + „2 min” lub „Jeżeli cel” + „ID3” + „Jedź w prawo”.

Rozkazy te stanowią absolutny wyjątek i występują tylko z markerem „Jeżeli cel”. Przykładem tego jest: „Jeżeli cel” + „ID3” + „Czekaj przez czas” + „2 min”

Co mogę ustawić z pomocą markerów?

Zatrzymać LEO lub kazać czekać przez pewien czas

Włączenie lub wyłączenie dźwięku ostrzegawczego

Ustawianie wartości 0,4, 0,55, 0,7 m/s jako prędkości

Skręt w prawo, Skręt w lewo

Skręt w prawo lub w lewo Z pojemnikiem / Bez pojemnika

Zatrzymać Z pojemnikiem / Bez pojemnika, zlecić czekanie przez określony czas

Sprawdzić prawidłowy kierunek jazdy

Zadać cel statyczny

Liczba celów jest prawie dowolna

Jeżeli akumulator jest rozładowany, zlecić skręt w prawo / w lewo

Jeżeli akumulator jest rozładowany, sygnał akustyczny wł / wył

Zapowiedzieć i wyznaczyć stację z objazdem i bez objazdu

Stację utworzyć jednorazowo

Zapowiedzieć stację inteligentną, tak zwaną Stację Smart

Rozpoznawanie przeszkód ustawić na większą odległość i szerokość

Zlecić ignorowanie innych markerów dla odległości 1 m (ważne przy korzystaniu z jednego toru do jazdy tam i z powrotem)

Zapowiadanie stacji przekazania

LEO musi wiedzieć, że wjeżdża w stację i że może wjechać w stację.

Najpierw LEO w chwili przejazdu przez marker sprawdza, czy sygnał czujnika zezwala na wjazd do stacji. Stacja może być przecież zajęta.

Poza tym w stacji LEO musi nieco zredukować prędkość i przede wszystkim zredukować rozpoznawanie przeszkód. W przeciwnym razie będzie widzieć ramę wsporczą stacji przekazania.

Stacja z naklejonym torem przechodzącym przez stację i kolejny tor wokół stacji. Dzięki temu LEO może „objechać” stację, jeżeli jest ona zajęta, lub jeżeli nie jest ona zgodna ze stacją celu.

LEO musi wiedzieć, po której stronie znajduje się stacja i jaki ma numer celu. LEO musi być w stanie objechać stację, jeżeli nie odpowiada celowi.

LEO w chwili przejechania przez marker musi uzyskać zezwolenie stacji dla wjazdu. Poza tym przełącza na tryb stacyjny ze zredukowaną prędkością i rozpoznawaniem przeszkód.

Niezależnie, czy jest to stacja podwójna, stacja przyjęcia lub stacja oddawania, zawsze musi być naklejony marker „Czekaj aż stacja będzie wolna”!

Stanowisko oddania jest zajęte

Pojemnik na stacji przyjęcia ustawiony poprzecznie

Pojemnik jest jeszcze we wlocie stacji przyjęcia

Przy stosowaniu sterowania celu: LEO nie ma celu dla pojemnika

Przydzielanie celów LEO

Z pomocą markerów przydzielam cele, aby przy przejęciu pojemnika poinformować LEO, gdzie należy dostarczyć ten pojemnik.

Tak, ale do tego potrzebne jest sterowanie celu LEO. Tylko z pomocą markerów nie jest to możliwe.

Przez klejenie kombinacji markerów: „Następny cel” + „ID XY”. Kombinacja powinna mieć miejsce bezpośrednio przy przejęciu pojemnika.

LEO akceptuje cel, jeżeli przejął pojemnik i wcześniej nie miał jeszcze żadnego celu. Cele nie są nadpisywane. Bez pojemnika LEO nie akceptuje celu.

Z chwilą gdy pojemnik zostanie usunięty / oddany!

Zdecentralizowane sterowanie celu LEO

Daje ona możliwość rozdziału LEO z jednej stacji na wiele stacji docelowych. Przykładem jest magazyn, a celem są stanowiska robocze.

Bez tego można najeżdżać tylko na statyczne cele i kolejki.

Transporter LEO po przejechaniu kombinacji markerów nawiązuje połączenie radiowe ze stacją LEO zdefiniowaną przez markery. Wprowadzenie celu z pomocą tabletu powoduje, że Smart Box i tym samym transporter LEO mają zadany cel.

Nie, komunikacja z LEO jest realizowana tylko radiowo.

Nie, celem może być także miejsce oznaczone markerami.

Dodatkowa jednostka z anteną na stacji przekazania.

Dodatkowa jednostka w transporterze LEO z zewnętrzną anteną do łączności radiowej.

Każda stacja posiada. Jest to oznaczane przez czerwony przycisk włączania / wyłączania na stacji. Łączy sygnały czujników stacji.

Nie. Nie jest to możliwe.

Jest to możliwe w ograniczonym promieniu 10-25 m.

Tak, system można rozbudować.

Tak, system można rozbudować.

Tutaj nie ma limitu.

Jest to przewidziane w sposób wyraźny.

Nie, tablet zawsze może komunikować się tylko z jednym Smart Box.

Nie, jednak kolejno jest to możliwe.

Nie.

Jest to możliwe poprzez zainstalowany interfejs Smart Box. Jednak BITO dostarcza tylko interfejs włącznie z opisem oprogramowania interfejsu. Integracja musi być zrealizowana przez klienta.

Jest to możliwe poprzez zainstalowany interfejs Smart Box. Jednak BITO dostarcza tylko interfejs włącznie z opisem oprogramowania interfejsu. Integracja musi być zrealizowana przez klienta.

BITO LEO Newsletter