Bezkompromisowy system transportowy

Genialnie proste!

 • idealnie łączy miejsca pracy zarówno w obszarze logistyki, jak i produkcji Państwa przedsiębiorstwa
 • sterowany w sposób zdecentralizowany; nie wymaga sieci WLAN lub komputera centralnego i może być stosowany w dowolnej części hali

Szybkie wyjaśnienie

 • otrzymuje polecenia za pośrednictwem optycznych markerów umiejscowionych na podłodze
 • zabiera pojemniki z jednej stacji przejmującej i zostawia je w innej

Bardzo przekonujący

 • jest elastyczny – aplikacje, a także wskazówki dotyczące trasy mogą być zmieniane szybko i niezależnie
 • może być uzupełniony o stacje, które umożliwiają LEO odbieranie i dostarczanie towarów

Doskonała inwestycja

 • przystępny cenowo system transportowy do działu produkcji i magazynu
 • tym samym idealny dla mniejszych przedsiębiorstw
01

Uruchomienie: System transportowy bez kierowcy (FTS) – bez IT

Jak działa system LEO Locative?


System zna niezliczoną liczbę kombinacji i tym samym dysponuje pełnym zestawem różnych rozkazów. Szybkość i łatwość uruchomienia pokazuje realizacja prowadzona w 5 etapach.

 • Etap 1

  Dostawa LEO Locative włącznie ze skrzynką wyposażenia.

 • Etap 2

  Projektowanie: jakie zadanie ma do realizacji LEO Locative i po jakich drogach ma jechać?

 • Etap 3

  Wyznaczenie drogi przejazdu za pomocą naklejonego toru.

 • Etap 4

  Umieszczenie markerów dla zadań i rozkazów (bogata paleta markerów znajduje się w wyposażeniu).

 • Etap 5

  Pełnym gazem naprzód! Teraz LEO jeździ wzdłuż naklejonego toru i wykonuje rozkazy ustawionych markerów.

Co powinien robić LEO Locative? Użytkownik ustala to sam, układając tor i umieszczając we właściwych miejscach markery z potrzebnymi rozkazami. Dzięki temu użytkownik może samodzielnie i w bardzo łatwy sposób wprowadzać także zmiany w realizacji procesu roboczego.

  • LEO Locative pracuje z zasilaniem akumulatorowym i wymaga tylko ładowania
  • Dostarczoną kolorową taśmę toru należy nakleić na podłodze, zadając w ten sposób trasy przejazdu
  • Markery są naklejane w odpowiednich miejscach na podłodze zgodnie z funkcjami (np. „Zatrzymanie na żądany czas”, „Jedź wolniej”), które ma wykonywać LEO Locative
  • Markery posiadają kody kreskowe – inteligencja tkwi w markerach
  • Kody kreskowe zawierają zakodowane rozkazy
  • Wewnętrzna baza danych w systemie transportu rozpoznaje za pomocą wbudowanej kamery kod i zdefiniowane w nim rozkazy markerów – dodatkowe programowanie nie jest konieczne
  • Użytkownik przekazuje rozkazy dla FTS za pomocą markerów
  • Można także budować powiązania typu „jeżeli-to”, które informują system na przykład: „Jeżeli pojemnik nie jest załadowany, to pozostać tutaj”

Zalety

Niesamowita oszczędność kosztów i czasu:

  • Użytkownik może uruchomić system natychmiast i samodzielnie
  • Nie są konieczne jakiekolwiek połączenia i dopasowania interfejsów
  • Do uruchomienia nie jest potrzebny zewnętrzny dział IT
  • Nie ma kosztowych urządzeń
  • Nie są konieczne jakiekolwiek procesy implementacyjne
  • Użytkownik jest całkowicie niezależny od osób trzecich
  • Podatność na błędy jest praktycznie zerowa
  • Uruchomienie odbywa się szybko i daje oszczędności czasowe
  • Nie ma znaczących kosztów instalacji
  • W każdej chwili można bez problemu przeprowadzić zmiany procesów roboczych i może je zrealizować bezpośrednio sam użytkownik

Jak wyglądają rozkazy?


Poniżej kilka przykładów, jak rozkazy „jeżeli-to” z kodów kreskowych są programowane na markerach.

  • „Jeżeli pojemnik nie jest załadowany, to pozostać tutaj”
  • „Jeżeli akumulator jest naładowany jeszcze tylko w 20%, to zjechać i przejechać do stacji ładowania”
  • „Jeżeli osiągnięto cel lub stację 4, to zatrzymać się”
  • „Jeżeli załadowany, to zjechać do wydania towarów”

  Kombinacje predefiniowanych markerów dają wiele różnych rozkazów. Tym samym LEO można dopasować do wielu indywidualnych sytuacji. Do wprowadzania do LEO nowych rozkazów nie jest potrzebny programista. Gdy tryb działania zostanie raz aktywowany, testowane są alternatywne rozwiązania i użytkownicy samodzielnie optymalizują „swoje” LEO.

  Inteligencja systemu kryje się w markerach.

02

Transporter

Bezbłędny i bardzo przyjazny użytkownikowi

Transporter LEO Locative otrzymają Państwo już zmontowany i naładowany – wystarczy jedynie włożyć akumulator – i do dzieła!

 • 1
  Wył. awaryjny
 • 2
  Włącznik/wyłącznik
 • 3
  Podłączenie ładowarki zewnętrznej
  • Ładowanie akumulatora w urządzeniu 
 • 4
  Lista sygnałów
  • Informacje na temat stanu systemu transportowego LEO
 • 5
  Sygnał stacji odbiorczej
  • Czy stacja jest gotowa do pracy? 
 • 6
  Rozpoznawanie przeszkód
 • 7
  Zderzak zapewniający bezpieczeństwo i ochronę

 • 1
  Ramiona trzymające pojemnik
 • 2
  Zamek obudowy
  • Umożliwia wymianę akumulatora
 • 3
  Czujnik Stop & Go
  • Aktywowanie LEO stopą
03

Stacje

System LEO Locative może zostać uzupełniony o stacje przejmujące. Na stacjach system transportowy LEO Locative podnosi lub odstawia pojemnik – lub wykonuje obie te czynności w przypadku pracy dwuzadaniowej. Stacje są dostarczane już zmontowane. - Wystarczy ustawić je w miejscu, w jakim powinny się znaleźć zgodnie z realizowanymi procesami zakładowymi. W zależności od potrzeb system dostępny jest w opcji z prostymi stacjami przejmującymi lub ze stacjami podwójnymi.

  • Na stacjach system transportowy LEO podnosi pojemniki i je odstawia 
  • Przekazanie odbywa się czysto mechanicznie dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu!
  • Urządzenie dostępne w opcji z prostymi stacjami przejmującymi lub stacjami dwuzadaniowymi
  • Z pojedynczych stacji można utworzyć stacje dwuzadaniowe – ma to na celu zminimalizowanie pustych przejazdów oraz podniesienie wydajności systemu LEO Locative podczas jego pracy

Stacje

  • Na stacjach system transportowy LEO Locative podnosi lub odstawia pojemnik
  • Dzieje się tak czysto mechanicznie – opatentowany system!
  • Możliwość utworzenia „stacji dwuzadaniowej” – LEO Locative wykonuje dwa zadania
  • Pomaga to uniknąć pustych przebiegów oraz podnieść wydajność systemu LEO Locative!
  • Stacje wysyłają sygnał podczerwieni, aby zakomunikować, czy możliwe jest wjechanie do nich

Stacje-osprzęt

  • Stacje mogą zostać uzupełnione o stoły do komisjonowania oraz bieżnie rolkowe.
  • Standardowe bieżnie rolkowe dostępne są w wersji 1,20 m i 2,40 m

Zasilanie elektryczne

  • LEO może zostać podłączony do napięcia 230 V za pomocą wtyczki SCHUKO
  • Transformator 24 V DC
  • LEO zasilany jest dającym się ładować akumulatorem
04

Taśma znakująca

  • LEO podąża po ścieżce, kierując się kolorem
  • Ścieżka zostanie przyklejona do podłogi
  • Trasa przejazdu LEO musi tworzyć pełny obieg
  • Leo nie może skręcać lub poruszać się do tyłu
  • Zgodne z obowiązującymi standardami, dostarczone szablony ułatwią przygotowanie ścieżki
  • Ścieżka LEO dostępna jest w trzech kolorach – w zielonym, czerwonym i niebieskim
  • Dostępny w kilku grupach jakościowych:

   Flex (do giętkich konstrukcji w obszarach eksploatowanych w niewielkim stopniu), Robust (do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości i obszarów, które są okazjonalnie czyszczone), Ultra (do mocno obciążonych podłóg i obszarów, które muszą być obsługiwane przez wózki widłowe i często czyszczone)

05

Inteligencja systemu kryje się w markerach

 • Markery są mózgiem SYSTEMU LEO Locative

  • Za ich pomocą każdy może samodzielnie zaprogramować urządzenie LEO Locative, zmieniać ustawienia i wyznaczać cele
  • Urządzenie LEO Locative rozpoznaje kody QR markerów oraz odczytuje zapisane w nich informacje
  • w tym celu należy po prostu ułożyć markery podłogowe na ścieżce – i gotowe!
  • Funkcje poszczególnych markerów zostały graficznie wyjaśnione na każdym z nich
  • Markery są samoprzylepne i zostały pokryte tworzywem sztucznym – w związku z tym są bardzo wytrzymałe w codziennym użytkowaniu
  • Markery wchodzą w skład każdego zestawu LEO KITS
  • Dzięki prostej, lecz mądrej kombinacji możliwe jest utworzenie pełnych zastosowań w oparciu wyłącznie o markery i ścieżki.

  LEO poznaje trasę swojego przejazdu dzięki markerom:

  • Gdzie znajduje się mój kolejny cel?
  • Gdzie jest następna stacja? 
  • Jak brzmi nazwa stacji? 
  • Co znajduje się po prawej lub lewej stronie przycisku? 
  • Gdzie można naładować akumulator LEO? 
  • Którym kolorem należy się kierować?
06

Sterowanie

 • Ogólne informacje o sterowaniu

  • Sterowanie LEO jest zdecentralizowane
  • Działa bez WLAN i komputera centralnego
  • W przypadku bardzo prostych zastosowań można całkowicie zrezygnować ze sterowania.
 • Sterowanie LEO – Czym i jak mogę sterować?

  • LEO poprzez sterowanie markerami otrzymuje informacje o celach lub o trasie dostawy
  • LEO można wzywać w sposób aktywny
  • LEO otrzymuje ze stacji roboczej komunikaty obecnego stanu, takie jak np. czekaj przed stacją, aż towar przewidziany do transportu będzie dostępny.
 • Wprowadzanie celów

  • Cele można wprowadzać za pomocą ekranu dotykowego.
  • Jeżeli do stacji roboczej dołączony jest tablet, to za pomocą ekranu dotykowego można każdemu pojemnikowi na buforze przydzielić inny cel.
  • Systemy zewnętrzne, takie jak np. skaner ręczny, można samodzielnie dołączyć za pomocą interfejsu
 • Zastosowania

  • Ogólnie zadanie to – dostarczać towary w różne miejsca 
  • Towar z centralnego magazynu drobnych części można rozdzielać na wiele stanowisk pracy 
  • Można z jego pomocą odwzorowywać procesy kanban. 
  • Produkcja wariantowa lub rozdział na różne kolejne etapy pracy. 
  • Wezwanie transportera LEO w celu odbioru gotowego towaru lub pustych pojemników. 
 • Funkcja

  • LEO za pośrednictwem modułu radiowego komunikuje się ze stacją roboczą LEO
  • Nowe zlecenia transportu są wprowadzane na ekranie dotykowym na stacji lub w jej pobliżu.
  • Gdy transporter LEO zbliża się do stacji przekazania, otrzymuje drogą radiową informację o możliwych zleceniach transportu.
  • Marker radiowy służy do uruchomienia połączenia radiowego i do jednoznacznej identyfikacji modułu radiowego stacji.

Interfejsy zewnętrzne

 • Trzy interfejsy na module radiowym pozwalają na dołączenie systemów zewnętrznych do wprowadzania zleceń
 • Te trzy interfejsy to: RS232, RS485, Digital IN/OUT
 • Dostępny jest szczegółowy opis interfejsów; włączenie w kompletne systemy nie jest oferowane w formie usługi. 
07

Bezpieczeństwo

 • LEO jest zgodny z wymogami określonymi na mocy rozporządzenia DIN EN 1525 
 • LEO powstał w ścisłej współpracy ze zrzeszeniami zawodowymi 
 • Znajdujące się po obu stronach przyciski zatrzymania awaryjnego umożliwiają ręczne wyłączenie urządzenia w razie zagrożenia 
 • Przedni zderzak amortyzuje kolizje powstałe w „martwym punkcie” czujnika przeszkody 
 • Czujnik przeszkody rozpoznaje przeszkody
 • System rozpoznaje także przeszkody znajdujące się na zakrętach

LEO Locative

08

BITO LEO Newsletter