• Wielostopniowe komisjonowanie w e-commerce

Przewiń

Czym jest komisjonowanie wielostopniowe?

Komisjonowanie jest to zależne od zlecenia kompletowanie, pobieranych z całego asortymentu, artykułów przeznaczonych dla zlecenia klienta lub zlecenia produkcji. Przy komisjonowaniu wielostopniowym artykuły są zbierane z różnych zleceń i na pierwszym etapie konsolidowane odpowiednio do zlecenia, pakowane i wysyłane. Ten sposób działania jest przede wszystkim praktykowany w branży e-commerce. Komisjonowanie wielostopniowe jest bardziej opłacalne i efektywne przede wszystkim przy dużym napływie zleceń, jaki z reguły występuje w handlu online.

    • Najpierw osoba komisjonująca zbiera artykuły tego samego rodzaju w sposób niezależny od zlecenia
    • Dzięki temu osoba komisjonująca musi tylko raz odwiedzać daną stację magazynową
    • Pojemnik do komisjonowania można całkowicie wykorzystać
    • Następnie na stanowisku konsolidowania artykuły są przyporządkowywane do zleceń i zamówień

Wielostopniowe komisjonowanie z pomocą LEO Locative: łatwe, efektywne i zorientowane na osiągnięcie celu

Po zebraniu przez osobę komisjonującą takich samych artykułów danego rodzaju, pojemnik lub karton z towarem musi być dostarczony do stacji zbiorczej, systemu rozdziału lub punktu sortowania. Towar jest następnie rozdzielany i odpowiednio przyporządkowywany do zlecenia. LEO Locative nadaje się doskonale do wspomagania wielostopniowego procesu komisjonowania. Transporter pojemników bez operatora wjeżdża na poszczególne stacje komisjonowania. Osoba komisjonująca zakłada napełnione pojemniki lub kartony na stację przekazywania, z której są przejmowane przez transporter bez operatora i dostarczane do następnego punktu zbiorczego. Osoba komisjonująca może także ustawić pojemnik bezpośrednio na transporterze, aby zlecić transport komisjonowanego towaru do następnej stacji komisjonowania. Korzystanie z dołączonej stacji sortowania lub też stanowiska konsolidowania pozwala, aby komisjonowanie odbywało się w znacznym stopniu niezależnie od zlecenia. Dlatego też komisjonowanie wielostopniowe jest często stosowane w branży e-commerce ze względu na dużą różnorodność asortymentu.

Po posortowaniu artykułów na drugim etapie zgodnie ze zleceniami i po komisjonowaniu ich do następnego pojemnika lub kartonu, można za pomocą transportera pojemników bez operatora przenieść komisjonowane zlecenia do strefy wysyłki.

LEO Locative może także transportować z powrotem puste pojemniki. Więcej informacji na temat zarządzania zwrotami z pomocą LEO podano tutaj: Anwendung Retourenmanagement (Zastosowanie do zarządzania zwrotami).

Idealna pomoc transportowa podczas komisjonowania wielostopniowego

Zastosowanie LEO Locative jako pomocy transportowej oznacza oszczędność czasu na pokonywanie trasy, a tym samym oszczędność kosztów. Poza tym użytkownik może samodzielnie i bez pomocy ze strony IT efektywnie i bezproblemowo zadawać drogi i przystanki procesu komisjonowania oraz szybko i w prosty sposób zmieniać je w razie konieczności. Dzięki sterowaniu zdecentralizowanemu FTS może, w zależności od warunków zlecenia, najeżdżać na stacje w sposób celowy i tym samym pomijać pewne działy i oszczędzać czas potrzebny na pokonywanie trasy.

Czy wasze przedsiębiorstwo także stoi przed tym wyzwaniem?

BITO LEO Newsletter