• Returhantering inom e-handel

Scrolla

Stor andel returer inom e-handel

Vilka är utmaningarna?

Inom e-handel med mode/accessoarer kan beställda artiklar inte provas förrän de anländer till kunden. Först då visar det sig om varan passar och uppfyller kundens förväntningar. Ungefär fyra av tio personer som beställer kläder via e-handel räknar redan vid beställningen med att returnera en del av varorna.

  • Erfarenhetsmässigt returneras 40 till 60 % av de skickade varorna till e-handlaren
  • Antalet returer varierar lika mycket som antalet beställningar och är därför svårt att förutsäga
  • Ungefär 80 % av returerna kommer till e-handlaren på ett sådant sätt att de direkt kan göras tillgängliga för ny försäljning
  • Ungefär 15 % av returerna måste bearbetas på något sätt efter ankomsten, t.ex. genom strykning, ny etikettering, ny förpackning eller på grund av skador helt enkelt kasseras
  • Ungefär 5 % av returerna beror på ett systemfel hos e-handlaren, som leder till att kunden får en felaktig eller från beställningen avvikande vara

Kostnadsminskning genom effektiv returhantering

Som regel uppstår ca 70 % av kostnaderna för varureturer genom hantering och återlagring av varorna! Hur kan returlogistiken göras så effektiv som möjligt för att minimera den stora kostnadsposten? LEO Locative som förarlöst lådtransportsystem är ett idealiskt sätt att med små investeringskostnader optimera processen för de varureturer.

Vårt lådtransportsystem bidrar till en snabb och professionell returhantering. Tiden för bedömning, bearbetning, ompackning och återlagring eller kassering av den returnerade varan förkortas avsevärt med hjälp av LEO Locative.

Flexibelt utformad företagsintern returlogistik.

  • Lådtransportören hämtar varan vid returinlämningen och fördelar artiklarna vid uppsamlingsställen med olika vidarebearbetnings- eller avfallsstationer
  • Varorna transporteras säkert antingen i lådor, på brickor eller i försändelsen
  • LEO Locative kör tillbaka de tomma lådorna eller brickorna till returinlämningen
  • Stationerna resp. avdelningarna för returlogistik kan nås individuellt och ändras efter behov

Står ert företag inför dessa utmaningar?

BITO Nyhetsbrev