Scrolla
01

Vad gör LEO Locative så bra?

Enkelt att bygga själv

 • Vi levererar transportören och stationerna färdigmonterade till dig
 • Du behöver bara fästa spårtejpen längs önskat ruttspår på golvet
 • Placera sedan markörerna för att bestämma stationer och körkommandon
 • Ställ därefter upp stationerna på de utvalda platserna
 • LEO Locative placeras över spåret – och nu kör vi!

Enkelt att testa ut nya idéer

 • Idéer från förbättringsförslag och olika kvalitetsgrupper kan enkelt testas utan långa planeringstider
 • LEO Locative kräver inga förkunskaper eller dyr utbildning
 • Rutiner och processer vid användningen av LEO Locative kan snabbt optimeras
 • Du märker direkt om dina idéer och processer fungerar bra i driften

Programmera själv – helt utan dator

 • Alla inställningar som är viktiga för LEO Locative ställs in med hjälp av golvmarkörerna
 • Markörerna är kodade: destinationer, avlämnings- eller upphämtningsstationer, väntetider, varningssignaler samt vad som ska ske när batteriet behöver laddas är exempel på vad som kan anges med markörerna
 • Det förarlösa transportsystemet läser in sina kommandon via en skanner
 • LEO Locative läser även av spårtejpens färg och kan på så sätt följa denna

Inga gränssnitt

 • LEO Locative är ett självförsörjande system som varken kräver programvara, trådlöst nätverk eller en central styrdator
 • LEO Locative tar emot sina uppgifter via markörerna på golvet
 • Spårtejpen visar vägen

Flexibelt och effektivt

 • Låga investeringskostnader gör transportsystemet LEO Locative ekonomiskt även vid korta körtider
 • Enkel montering och anpassning möjliggör snabba och problemfria omställningar vid förändringar av driften

Enkelt att utöka och förändra

 • Utökningar och omställningar av systemet kan utföras självständigt – helt utan externt stöd
 • Planering och uppbyggnad kan skötas internt – oberoende av leverantören

LEO Locative – så enkel kan interntransport vara!

03

Helt enkelt perfekt – också för dig ?!

LEO Locative länkar samman arbetsplatser, transporterar varor från A till B, samlar ihop varor, fördelar varor eller utför specialtransporter. Oavsett om det gäller internlogistik eller produktionslogistik.
Det förarlösa transportsystemet är lämpligt för användning inom alla branscher, t.ex. vid detaljproduktion av elektronikkomponenter, maskinteknik, medicinteknik, för underleverantörer till fordonsindustrin, e-handel och grossister.

Upptäck var, för vad och hur LEO Locative kan användas ...

Transport A–B

 • Idealiskt när ...

  • du vill förbinda arbetsplatser och maskiner med varandra
  • du vill förbinda arbetsplatser med lagret
  • två produktionshallar ska kopplas samman

  Fördelar:

  • kortare körsträckor
  • minskar stilleståndstider för maskiner
  • sparar lagringsyta vid arbetsplatserna (t.ex. för tomma lådor)
  • ergonomiskt arbete, tunga lådor behöver inte bäras

Insamling av varor

 • Idealiskt när ...

  • färdiga varor måste hämtas från arbetsstationerna
  • kontrollerade returer ska vidarebehandlas
  • tomma lådor på arbetsstationerna är redo för insamling

  Fördelar:

  • medarbetarna kan helt koncentrera sig på sin arbetsuppgift och behöver inte oroa sig för vidaretransport av varor eller tomma lådor
  • automatisering av materialtransporter
  • mindre platsbehov för tomma returlådor

Fördelning av varor

 • Idealiskt när ...

  • arbetsplatserna ständigt måste förses med nytt material från lagret
  • flera artiklar per order plockas samtidigt
  • returer och reparationer som levererats till arbetsplatserna är färdiga och ska skickas vidare

  Fördelar:

  • automatisering av materialförsörjning
  • fri väg mellan arbetsstationerna
  • transportprocesser kan definieras och utföras exakt

Kvalitetskontroll (QM)/specialtransport

 • Idealiskt när ...

  • prover för kvalitetskontroll måste skickas till eller hämtas från ett laboratorium
  • specialdelar eller varianter ska tillverkas
  • nya verktyg eller ritningar ständigt behövs på arbetsstationerna

  Fördelar:

  • kvalitetskontrollkapaciteten ökar
  • mindre produktionsvolymer kan enkelt automatiseras
  • ställtider förkortas med hjälp av LEO-systemet
04

Flexibilitet för nya och förändrade transportuppgifter

  • Förändra vid behov genom att lägga till/ta bort transportörer
  • Smidigt att ändra och utöka rutter
  • Lägg enkelt till och ta bort avlämnings- och upphämtningspositioner
  • Ändringar kan göras självständigt – inget externt stöd krävs

Optimering av linjeproduktion

 • Avstånden mellan maskiner i en linje blir mindre viktiga. LEO Locative tar över transporten
 • Undvik maskinflyttningar när produktionsprocesser ändras
 • Använd transportvägen som buffert eller för att anpassa arbetsprocesserna
 • Körvägarna förblir fria!
05

Din kontakt med oss

BITO Nyhetsbrev