Selaa

Ainutlaatuinen laatikkokuljetin

Nerokkaan yksinkertaista

LEO Locative on akkukäyttöinen kuljetinjärjestelmä laatikoille, jotka ovat vähintään 200 x 350 mm ja enintään 600 x 400 mm, ja joiden paino on enintään 20 kg.

 • LEO ei tarvitse verkkoyhteyttä tai tietokonetta, joten se voidaan ottaa helposti käyttöön missä tahansa.
 • LEO kuljetinjärjestelmää voidaan laajentaa asemilla, jotka mahdollistavat sekä laatikoiden ottamisen ja jättämisen.

Lyhyt kuvaus

LEO Locative seuraa optista jälkeä ja tunnistaa sen värin.

 • LEO saa komentonsa lattiaan kiinnitetyistä optisista merkeistä
 • LEO ottaa laatikoita siirtoasemilta ja jättää ne toisella asemalla pois

Suorastaan vakuuttava

LEO Locative on helppo ottaa käyttöön Plug & Work –periatteen mukaisesti.

 • LEO on joustava – käyttötarkoitusta ja reittejä voidaan muuttaa nopeasti ja omatoimisesti
 • LEO –järjestelmää voidaan laajentaa asemilla, jotka mahdollistavat sekä laatikoiden oton ja jätön

Edullinen investointi

LEO Locativen hankintakustannukset ovat pienet ja koko järjestelmä on saatavissa jopa vain 8 300 euron hintaan.

 • LEO on edullinen kuljetin tuotantoon ja varastoon
 • LEO on ihanteellinen myös pienemmille yrityksille
01

Käyttöönotto: ei vaadi integraatiota IT-järjestelmään

Miten LEO Locative kuljetinjärjestelmä toimii?

Kun LEO Locative on toimitettu sinulle, voit aloittaa tiimisi kanssa sen käytön välittömästi.
Järjestelmä mahdollistaa lukemattomat yhdistelmät, ja se sisältää sen vuoksi kokonaisen sarjan erilaisia komentoja. Miten nopeaa ja helppoa käyttöönotto on, käy ilmi seuraavasta asennusohjeesta. 

 • LEO Locativen toimitus

  Vaihe 1

  LEO Locativen toimitus

 • Mikä on LEO Locative

  Vaihe 2

  Suunnittelu: Mikä on LEO Locativen tehtävä, ja mitä reittejä sen on ajettava?

 • Reitin määrittely lattiateipillä

  Vaihe 3

  Reitin määrittely lattiateipillä

 • Merkit kiinnitetään kuljetinjärjestelmän komennoille

  Vaihe 4

  Merkit kiinnitetään komennoille reitin varelle

 • kuljetinjärjestelmä seuraa lattiateippiä

  Vaihe 5

  Täyttä vauhtia eteenpäin! LEO seuraa lattiateippiä ja suorittaa komentojen mukaiset tehtävät.

Mikä on LEO Locativen tehtävä? Sinä päätät sen merkitsemällä reitin ja komennot. Näin ollen LEOn tehtäviä voidaan muuttaa helposti ja vaivattomasti .

  • LEO Locative on akkukäyttöinen, joten tarvitsee ladata vain akku
    

  • Merkitse reitti värillisellä lattiateipillä.

  • Laita reitille merkit tehtäville (esim. “pysähdys tietyksi ajaksi”, “aja hitaammin”), jotka LEO Locativen on suoritettava.

  • Merkeissä on viivakoodit, jotka kertovat kuljetinjärjestelmälle tehtävät.

   

  • Viivakoodit sisältävät komennot

  • Kuljetinjärjestelmä tunnistaa koodin ja sen sisältämät komennot – ohjelmointia ei tarvita.

  • Käyttäjä ilmoittaa tehtävät kuljetinjärjestelmälle lattiamerkkien avulla

  • On mahdollista luoda ehdollisia komentoja, jotka ilmoittavat järjestelmälle esimerkiksi:”jos yhtään laatikkoa ei ole kuormattu, jää tähän”

Hyödyt

Erittäin kustannustehokas ja aikaa säästävä

  • Käyttäjä voi ottaa järjestelmän omatoimisesti heti käyttöön
    

  • Liityntöjä tai yhteensovittamista ei tarvita

  • Käyttöönotto ei vaadi IT-osaston apua

  • Monimutkaiset valmistelut jäävät pois
  • Implementointi on helppoa
  • Käyttäjä on riippumaton kolmansista osapuolista

  • Virheiden osuus on lähes nolla

  • Käyttöönotto on helppoa ja nopeaa

  • Ei korkeita asennuskustannuksia

  • Reittejä ja tehtäviä voidaan muuttaa ongelmitta milloin tahansa, ja käyttäjä voi tehdä sen itse

Millaisia komennot ovat?

Mitä tehtäviä LEO Locativelle voidaan antaa?
Tässä on muutamia esimerkkejä, millaisia ehdollisia komentoja on ohjelmoitu merkkeihin:

  • “Jos yhtään laatikkoa ei ole kuormattu, jää tähän”
  • “Jos akussa on vain 20 % varausta, käänny ja aja latausasemalle”
  • Jos olet saavuttanut kohteen tai aseman 4, pysähdy”
  • ““Jos kuormaus on tehty, käänny tavaran lähetykseen”
  • jne.

  Ennalta määriteltyjen merkkien yhdistelmät mahdollistavat suuren valikoiman komentoja. LEO kuljetin voidaan siis suunnitella yksilöllisesti eri tilanteisiin. Käyttäjä ei tarvitse ohjelmoijaa luodakseen uusia komentoja LEO kuljettimelle. Käyttäjä voi itse kokeilla vaihtoehtoisia ratkaisuja ja optimoida LEO –kuljettimen tehtävät. 

  Järjestelmä toimii lattialla olevien merkkien ilmoittamien komentojen avulla.

02

Kuljetin

Automaattinen ja erittäin käyttäjäystävällinen

LEO-kuljetin toimitetaan valmiiksi koottuna ja täyteen ladattuna – vain akku sisään ja liikkeelle!

 • 1
  Hätä-seis
 • 2
  Virtakytkin
 • 3
  Ulkoinen latausliitäntä
  • Laitteen akun lataus
 • 4
  Merkkivalot
  • Tietoja LEO:n tilasta
 • 5
  Asemasignaalin vastaanotin
  • Onko asema valmis ajoa varten?
 • 6
  Esteiden tunnistus
 • 7
  Puskuri

 • 1
  LEO Locative
 • 2
  Akkukotelon lukitus
  • Mahdollistaa akun vaihdon
 • 3
  Stop & Go -anturi
  • LEO:n aktivointi jalalla
03

Asemat

LEO Locative – kuljetinjärjestelmää voidaan täydentää siirtoasemilla. Asemilla LEO Locative –kuljetin joko ottaa tai jättää laatikon, tai suorittaa molemmat toiminnot. Asemat toimitetaan valmiiksi koottuina. Sinun pitää vaan asettaa ne oikealle paikoilleen osaksi prosessiasi.

Tarpeesi mukaan toimitamme kuljetinjärjestelmän siirto- tai kaksoisasemilla.
 

  • LEO ottaa laatikoita asemilta ja jättää laatikoita asemille

  • Jättö tapahtuu mekaanisesti patentoidun järjestelmän avulla

  • Saatavana siirtoasemilla tai kaksoisasemilla

  • Siirtoasemat voidaan yhdistää kaksoisasemiksi. Tällä tavoin tyhjänä ajo vähenee ja LEO Locativen tehokkuus paranee

Asemat

  • Asemilla LEO Loactive ottaa laatikoita ja jättää laatikoita
  • Tämä tapahtuu mekaanisesti – patentoitu järjestelmä!
  • Yhdistettävissä “kaksoisasemiksi
  • Asemat vähentävät tyhjillään ajoa ja lisäävät LEO Locativen tehokkuutta
  • Asemat lähettävät infrapunasignaalin osoittamaan voiko asemalle ajaa

Asemien varusteet

Virtalähde

  • LEO voidaan kytkeä 230 V verkkovirtaan suojamaadoitetulla pistokkeella
  • Virtalähde 24 V DC
  • LEO toimii ladattavalla akulla
04

Lattiateippi

  • LEO navigoi lattiateipin värin perusteella
  • Lattiateippi yksinkertaisesti liimataan lattiaan
  • LEOn reitin on aina muodostettava kierros
  • LEO ei voi kääntyä eikä peruuttaa
  • Toimituksessa mukana oleva ratasapluuna helpottaa lattiateipin asentamista
  • LEO –lattiateippiä on saatavana kolmena värinä: vihreänä, punaisena ja sinisenä
  • Saatavana useita teipin vahvuutta:

   Flex (sopii vähemmän vaativiin tiloihin), Luja (käytettäväksi voimakkaalle kulutukselle alttiille tiloille  sekä tiloihin, joita puhdistetaan toisinaan), Ultra (käytettäväksi erittäin voimakkaalle kulutukselle alttiille tiloille, tiloihin, joissa ajetaan trukeilla sekä tiloihin, joita puhdistetaan usein).

05

LEO lukee lattialla olevista merkeistä tehtävänsä

 • Merkit ovat LEO Locative aivot:

  • Merkkien avulla jokainen voi itse ohjelmoida LEO Locativen sekä muuttaa komentoja ja ilmoittaa uusia kohteita
  • LEO Locative tunnistaa merkkien QR-koodit ja lukee niiden antaman tehtävän
  • Lattiamerkit vain asetetaan reitin varrelle, ja asennus on valmis
  • Komentojen merkitys on selitetty myös graafisesti merkeissä
  • Merkit ovat itseliimautuvia ja muovipäällysteisiä. Ne kestävät hyvin jokapäiväistä käyttöä
  • Merkit kuuluvat LEO KIT –paketteihin
  • Käyttämällä yksinkertaisia mutta älykkäitä merkkiyhdistelmiä voidaan kokonaisia toimintoketjuja suunnitella vain merkeillä ja lattiateipillä.

  LEO tunnistaa reittinsä merkkien avulla:

  • Mikä on seuraava kohde
  • Missä on seuraava asema
  • Mikä on aseman nimi
  • Mitä on risteyskohdan oikealla tai vasemmalla puolella
  • Mihin ajetaan akun latausta varten
  • Mitä lattiateipin väriä on seurattava
06

Turvallisuus

 • LEO noudattaa DIN EN 1525 –standardia
 • LEO kehitettiin tiiviissä yhteistyössä ammattilaisten kanssa
 • Molemmilla puolilla olevat hätäpysäytyspainikkeet mahdollistavat manuaalisen pysäytyksen vaaratilanteissa
 • Etupuskuri vähentää törmäyksiä esteentunnistusanturin kuolleessa kulmassa
 • Esteentunnistusanturi tunnistaa esteet
 • Esteet tunnistetaan myös mutkissa

LEO Locative – laatikoiden kuljetus voi olla helppoa!

07

Yhteystiedot

BITO Uutiskirje