01

Co sprawia, że LEO Locative jest tak dobry?

Po prostu samowystarczalny

 • Dostarczamy już zmontowane transporter i stacje.
 • Jedyne, co muszą Państwo zrobić, to ustalić trasę i przykleić na podłodze taśmę w wybranym przez siebie kierunku.
 • Następnie konieczne jest ułożenie oznaczeń, aby zaznaczyć punkty postojowe i wydać polecenia.
 • Teraz wystarczy już tylko postawić stacje w określonych miejscach
 • Wystarczy postawić LEO Locative na ścieżce – i gotowe!

Zachęcamy do szybkiego wypróbowania koncepcji

 • Koncepcje z zakresu kaizen i ciągłego doskonalenia procesów mogą zostać wypróbowane w prosty sposób, bez długiego czasu planowania
 • LEO Locative jest wyjątkowo prosty w obsłudze; nie są potrzebne żadne zaawansowane szkolenia
 • LEO Locative pozwala szybko zoptymalizować wszelkie procedury i procesy
 • To Państwo decydują, czy nowe pomysły i procesy produkcyjne sprawdzają się w działaniu i czy wszystko dobrze funkcjonuje – a także mogą natychmiast reagować

Proste programowanie – bez komputera

 • Wszystkie ustawienia ważne dla LEO Locative są programowane za pomocą oznaczeń znajdujących się na podłodze
 • Oznaczenia są kodowane: oznaczenia zwierają informacje na temat celów oraz stacji odbiorczych i nadawczych dla pojemników, czasu zatrzymania, włączania i wyłączenia sygnałów ostrzegawczych, postępowania w przypadku rozładowanego akumulatora itd.
 • System transportowy bez kierowcy odczytuje polecenia za pomocą skanera i odpowiednio je wykonuje
 • Ponadto LEO Locative rozpoznaje kolor ścieżki i potrafi dzięki temu poruszać się po ustalonej trasie

Po prostu brak interfejsu

 • LEO Locative jest systemem autonomicznym i nie wymaga połączenia WLAN ani centralnego komputera sterującego
 • Sterowanie systemem transportowym bez kierowcy realizowane jest bez specjalnego systemu lub oprogramowania sterującego
 • LEO Locative otrzymuje zadania poprzez oznaczenia znajdujące się na podłodze
 • Ścieżki wyznaczają kierunek

Po prostu elastyczny i wydajny

 • Koszty inwestycyjne w przypadku LEO Locative są niskie – w związku z tym zakup systemu transportowego zwraca się w krótkim czasie
 • Łatwy montaż i przebudowa umożliwiają szybkie i bezproblemowe dostosowanie do zmian w procesach produkcyjnych

Niezależna rozbudowa i przebudowa

 • Rozbudowy i przebudowy mogą zostać przeprowadzone samodzielnie – całkowicie bez wsparcia zewnętrznego
 • Mogą Państwo samodzielnie zaplanować montaż i przebudowę, dzięki czemu nie są Państwo uzależnieni od dostawcy

LEO Locative

03

Po prostu idealny – czy także dla Państwa?!

<br/>System transportowy bez operatora może być wykorzystywany w każdej branży do takich zastosowań, jak np. produkcja małych komponentów stosowanych w urządzeniach elektronicznych, przy budowie maszyn, w technice medycznej, w przemyśle samochodowym, e-commerce, w hurtowniach. Zapraszamy Państwa do odkrycia, gdzie, do czego i jak można zastosować system LEO Locative.

Transport z punktu A do punktu B

 • Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • chcą Państwo połączyć stacje robocze i maszyny
  • chcą Państwo stworzyć połączenie między stacjami roboczymi a magazynem
  • chcą Państwo połączyć dwie hale produkcyjne

  Korzyści:

  • Trasy przejazdu zostaną zapisane
  • Unikanie przestojów maszyn produkcyjnych
  • Oszczędzanie przestrzeni magazynowej w obrębie stacji roboczej (np. w przypadku pustych pojemników)
  • Ergonomiczna praca, nie ma konieczności przenoszenia ciężkich pojemników

Odbieranie towarów

 • Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • Gotowe produkty muszą zostać odebrane ze stanowisk roboczych
  • Sprawdzone zwroty muszą zostać dalej przetworzone
  • Puste pojemniki są gotowe do odbioru ze stacji roboczych

  Korzyści:

  • Pracownicy mogą w pełni skoncentrować się na swoich zadaniach produkcyjnych i nie muszą martwić się o transport towarów lub pustych pojemników
  • Zautomatyzowanie transportu materiałów
  • Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń umożliwiającą ładowanie manualne

Rozdzielanie towarów

 • Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • Stanowiska robocze muszą być stale zaopatrywane w materiały
  • W magazynach odbywa się wielostopniowe komisjonowanie
  • Zwroty oraz produkty do naprawy, jakie dostarczane są do stanowisk roboczych i tam poddawane obróbce, powinny zostać ponownie wysłane

  Korzyści:

  • Zautomatyzowanie dostaw materiałów
  • Drogi między stanowiskami roboczymi pozostają wolne
  • Procesy transportowe mogą zostać dokładnie zdefiniowane i zrealizowane

Transport realizowany w ramach zarządzania jakością lub transport specjalny

 • Jest idealnym wyborem, jeżeli...

  • W celu przeprowadzenia kontroli jakości próbki muszą zostać przekazane do odpowiedniego laboratorium i z niego odebrane
  • Konieczne jest przygotowanie specjalnych części lub różnych wariantów
  • Stanowiska robocze nieustannie potrzebują narzędzi i rysunków

  Korzyści:

  • Zwiększa się zdolność kontroli jakości
  • Mniejsze ilości produkcyjne mogą zostać bez problemów zautomatyzowane
  • Zastosowanie systemu LEO przyspiesza czas nagrzewania
04

Elastyczność dla nowych bądź zmienionych zadań transportowych

  • możliwość dodawania bądź redukcji liczby transporterów;
  • możliwość prostej zmiany lub rozszerzenia tras;
  • dodawanie i usuwanie stanowisk nadawczych i odbiorczych;
  • możliwość samodzielnego dokonywania zmian – bez wsparcia z zewnątrz;

optymalizacja linii produkcyjnych.

 • Odległości między maszynami nie mają znaczenia – LEO Locative podejmuje się transportu
 • Pozwala uniknąć przemieszczania się maszyn w przypadku zmiany przebiegu procesów
 • Wykorzystuje drogę jako bufor albo do taktowania przebiegu pracy
 • Drogi pozostają przejezdne!
05

BITO LEO Newsletter