Scrolla

Kompromisslös lådtransport

Genialiskt enkelt

LEO Locative är ett förarlöst och batteridrivet transportsystem för lådor och kartonger med en minsta storlek av 200 x 350 mm upp till högst 600 x 400 mm och en maxvikt på 20 kg

 • länkar samman arbetsplatser perfekt – både inom logistik- och produktionsområdet på ditt företag
 • styrs utan nätverk eller dator och kan därför användas överallt i dina lokaler

Snabbt förklarat

LEO Locative läser av och följer en färgad spårtejp

 • erhåller sina körinstruktioner från optiska golvmarkörer
 • hämtar en låda från en station och lämnar den vid en annan station

Övertygar direkt

Enklast tänkbara installation genom Plug & Play

 • hög flexibilitet – tillämpning och ruttspår kan snabbt ändras direkt av användaren
 • kan kompletteras med fler stationer som gör det möjligt för LEO att hämta och lämna varor

Lönsam investering

LEO Locative är en liten investering och kan fås som komplett system redan för 8 300 euro

 • en kostnadseffektiv transporthjälp för både produktion och lager
 • därför ideal också för mindre företag
01

Driftsättning: EN AGV – UTAN IT

Hur fungerar LEO Locative-systemet?

LEO Locative levereras direkt till ditt företag, och ni kan omedelbart påbörja användningen. Det behövs ingen extern IT-support.
Systemet behärskar ett stort antal olika kombinationer och förfogar därmed över en hel uppsättning olika kommandon. Kom igång snabbt och enkelt med våra fem steg: 

 • Steg 1

  Leverans av LEO Locative inklusive tillbehörsbox

 • Steg 2

  Planera arbetsuppgifter och ruttspår för LEO Locative

 • Steg 3

  Fastställ ruttspår med hjälp av en spårtejp

 • Steg 4

  Montera markörer för uppgifter och kommandon (det finns ett stort urval av markörer bland tillbehören)

 • Steg 5

  Full fart framåt! LEO kör nu längs spårtejpen och utför de kommandon som markörerna signalerar.

Vad ska LEO Locative göra? Det bestämmer du själv genom att fästa spårtejpen på golvet och placera markörerna på rätt ställen med dina utvalda kommandon. Även förändringar i driften är därmed problemfria och mycket enkla att utföra för användaren själv

  • LEO Locative drivs av ett uppladdningsbart batteri
  • Du klistrar den färgade spårtejpen på golvet och anger därmed ruttspåret
  • Du klistrar markörer på golvet på de ställen där LEO Locative skall utföra speciella uppgifter (t.ex. stopp med väntetid, kör långsammare)
  • Markörerna är försedda med streckkoder – intelligensen sitter i markörerna
  • Streckkoderna innehåller kodade kommandon
  • Transportfordonet känner igen markörens kommando med hjälp av en inbyggd kamera – ingen programmering behövs
  • Användaren instruerar fordonet via golvmarkörerna
  • if-then-relationer kan även skapas för systemet. T.ex. ange: "Stanna här om ingen låda lastas på."

Fördelar

En enorm kostnads- och tidsbesparing

  • Användaren kan omedelbart själv köra igång systemet
  • Inga gränssnittsanslutningar eller -avstämningar är nödvändiga
  • Vid driftsättning behövs ingen extern IT-support
  • Inga dyrbara installationer krävs
  • Inga implementeringsprocesser är nödvändiga
  • Användaren är helt oberoende av en tredje part
  • Felfrekvensen går mot noll
  • Driftsättning går snabbt och sparar tid
  • Inga dyra installationskostnader
  • Ändringar i driften kan göras när som helst av användaren

Hur ser kommandona ut?

Vad kan du göra med LEO Locative?
Här är några exempel på hur if-then-relationerna för streckkoderna är programmerade på markörerna:

  • ”Stanna här om ingen låda lastas på”
  • ”Om batteriet bara är laddat till 20 %, sväng av och åk till uppladdningsstationen”
  • ”Stanna när slutstationen eller station 4 är nådd”
  • ”Sväng av mot varuutlämningen vid full last”
  • osv.

  Genom att kombinera fördefinierade markörer möjliggörs ett stort antal kommandokombinationer. På så sätt kan LEO anpassas till många olika situationer Man behöver ingen programmerare för att förse LEO med nya kommandon. Har leklusten en gång väckts till liv, kommer alternativa lösningar att testas och användaren kan optimera sin LEO helt på egen hand.

   

  Systemintelligensen finns i markörerna

02

Transportfordonet

Förarlöst och mycket användarvänligt

LEO Locative kommer färdigmonterad med ett fulladdat batteri. Sätt bara i batteriet och kör igång!

 • 1
  Nödstopp
 • 2
  På och av-knapp
 • 3
  Extern laddanslutning
  • Laddning av batteriet i maskinen
 • 4
  Signallista
  • Statusinformation för LEO
 • 5
  Signalmottagare
  • Är stationen redo för infart?
 • 6
  Upptäckt av hinder
 • 7
  Säkerhetsstötdämpare

 • 1
  Lådhämtare
 • 2
  Förslutning av toppdel
  • Möjliggör byte av batteri
 • 3
  Stop & Go sensor
  • Fotaktivering av LEO
03

Stationerna

LEO Locative-systemet kan utökas med stationer. Här lastar eller lossar fordonet lådor – eller både och i en simultan process. Stationerna levereras färdigmonterade. 

Du väljer ett system med enkla eller dubbla stationer efter behov.

  • Vid stationerna hämtar och lämnar LEO lådor
  • Överlämningen sker helt mekaniskt enligt ett patenterat system!
  • Det finns enkla och dubbla stationer
  • Två enkelstationer kan förändras till en dubbelstation för att minska tomkörning och öka effektiviteten när LEO Locative används som ett cirkulationssystem

Stationerna

  • Vid stationerna lastar och lossar LEO Locative lådor
  • Det sker helt mekaniskt – ett patenterat system!
  • Två enkelstationer kan förändras till en dubbelstation för både hämtning och lämning
  • Det minskar tomkörning och ökar LEO Locatives effektivitet ytterligare!
  • Stationen bekräftar för LEO om den är ledig eller upptagen

Stationstillbehör

Strömförsörjning

  • LEO kan anslutas till 230 V nätspänning via ett vanligt eluttag
  • Transformator 24 V DC
  • LEO drivs av ett uppladdningsbart batteri
04

Spåret

  • LEO navigerar med hjälp av spårtejpens färg
  • Spårtejpen klistras på golvet
  • Körrutten för LEO måste alltid vara sluten
  • LEO kan inte vända eller backa
  • En mall underlättar placering av spårtejpen
  • Spårtejpen finns i tre färger – röd, blå, grön
  • Finns i flera olika kvaliteter:

   Flex (för flexibel användning i områden med litet slitage), Robust (för områden med högt slitage och områden som rengörs sporadiskt), Ultra (för områden med högt slitage, trafik med gaffeltruckar och frekvent rengöring)

05

Systemintelligensen finns i golvmarkörerna

 • Golvmarkörerna är transportsystemets hjärna:

  • Med dess hjälp kan du självständigt programmera, ändra inställningar och ange destination för varje LEO Locative-fordon
  • LEO Locative känner igen markörernas QR-koder och läser deras information
  • golvmarkörerna fästs vid spårtejpen på golvet 
  • markörens funktion är grafiskt illustrerad på markören
  • markörerna är självhäftande och väldigt slittåliga
  • markörerna ingår i alla LEO KITS
  • Genom enkla men smarta kombinationer kan en mängd olika tillämpningar skapas med enbart markörer och spårtejp!

  LEO lär känna sin rutt genom markörerna:

  • Vilken är min nästa station
  • Var är min nästa station
  • Vad heter stationen
  • Vad kommer till höger eller vänster om växeln
  • Vart måste LEO köra för att laddas
  • Vilken färg ska jag följa
06

Säkerhet

 • LEO bygger på DIN EN 1525
 • LEO utvecklades i nära samarbete med fackföreningar
 • Nödstoppsknappar på båda sidor möjliggör manuell avstängning vid fara
 • En främre stötfångare mildrar kollisioner i sensorns döda vinkel
 • En sensor upptäcker hinder
 • Hinder upptäcks även i kurvor

LEO Locative – så enkel kan interntransport vara!

07

Din kontakt med oss

BITO Nyhetsbrev